MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE VEZE NA DEONICI NOVI SAD-SUBOTICA-GRANIČNI PRELAZ (KELEBIJA)

Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na deonici Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija).
Projekat predstavlja ključni infrastrukturni poduhvat u Srbiji. Ovaj projekat uključuje izgradnju dvokolosečne elektrifikovane pruge prilagođene za brzine do 200 km/h dužine 108,2 km, usklađene sa evropskim standardima.

Na deonici Žednik-Subotica (Kelebija), od km 157+501 do km 184+635, radovi obuhvataju kompletnu rekonstrukciju donjeg stroja pruge na 27 km, sa predviđenim sistemom odvodnjavanja, izgradnjom saobraćajnica i servisnih saobraćajnica, kao i izmeštanjem postojećih instalacija. Na ovoj deonici u obimu posla Karin Komerca uključena je i izgradnja 9 nadvožnjaka, 1 podvožnjaka, 14 propusta. Takođe, u okviru stanice Naumovićevo i stanice Subotica, predviđena je rekonstrukcija staničnih objekata, izgradnja i uređenje perona, izgradnja pešačkih pothodnika.
Za deonicu Vrbas-Lovćenac, od km 112+861 do km 128+849, planirana je rekonstrukcija donjeg stroja pruge na 16 km, uključujući odvodnjavanje trase, izgradnju saobraćajnica i 4 propusta, te regulaciju vodotokova i kanala.

Ovaj projekat ne samo da unapređuje železničku infrastrukturu, već i doprinosi ekonomskom razvoju i boljoj povezanosti regiona.

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE VEZE NA DEONICI NOVI SAD-SUBOTICA-GRANIČNI PRELAZ (KELEBIJA)

Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na deonici Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija).
Projekat predstavlja ključni infrastrukturni poduhvat u Srbiji. Ovaj projekat uključuje izgradnju dvokolosečne elektrifikovane pruge prilagođene za brzine do 200 km/h dužine 108,2 km, usklađene sa evropskim standardima.

Na deonici Žednik-Subotica (Kelebija), od km 157+501 do km 184+635, radovi obuhvataju kompletnu rekonstrukciju donjeg stroja pruge na 27 km, sa predviđenim sistemom odvodnjavanja, izgradnjom saobraćajnica i servisnih saobraćajnica, kao i izmeštanjem postojećih instalacija. Na ovoj deonici u obimu posla Karin Komerca uključena je i izgradnja 9 nadvožnjaka, 1 podvožnjaka, 14 propusta. Takođe, u okviru stanice Naumovićevo i stanice Subotica, predviđena je rekonstrukcija staničnih objekata, izgradnja i uređenje perona, izgradnja pešačkih pothodnika.
Za deonicu Vrbas-Lovćenac, od km 112+861 do km 128+849, planirana je rekonstrukcija donjeg stroja pruge na 16 km, uključujući odvodnjavanje trase, izgradnju saobraćajnica i 4 propusta, te regulaciju vodotokova i kanala.

Ovaj projekat ne samo da unapređuje železničku infrastrukturu, već i doprinosi ekonomskom razvoju i boljoj povezanosti regiona.

.