FABRIČKI KOMPLEKS ZA PROIZVODNJU PNEUMATIKA „LINGLONG“

U okviru projekta izgradnje fabričkog kompleksa za proizvodnju pneumatika Linglong u Zrenjaninu isporučeno je preko 200.000 m3 betona. Proizvodnja i isporuka betona obezbeđena je neprestano tokom 24 radna časa, zahvaljujući fabrici betona pozicioniranoj na samom gradilištu. Površina gradilišta od čak 100 hektara ovaj projekat je učinio najvećim gradilištem u Srbiji i tokom ovog izazova dnevno se isporučivalo i do 2400 m3 betona. Marke betona koje su korišćene su MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40 i MB 45.

FABRIČKI KOMPLEKS ZA PROIZVODNJU PNEUMATIKA „LINGLONG“

U okviru projekta izgradnje fabričkog kompleksa za proizvodnju pneumatika Linglong u Zrenjaninu isporučeno je preko 200.000 m3 betona. Proizvodnja i isporuka betona obezbeđena je neprestano tokom 24 radna časa, zahvaljujući fabrici betona pozicioniranoj na samom gradilištu. Površina gradilišta od čak 100 hektara ovaj projekat je učinio najvećim gradilištem u Srbiji i tokom ovog izazova dnevno se isporučivalo i do 2400 m3 betona. Marke betona koje su korišćene su MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40 i MB 45.