PRODAJA RASUTIH MATERIJALA

Prodajna mesta peska, prirodnog šljunka i drobljenog kamena se nalaze na obali Dunava u Veterniku, na Kanalu Dunav Tisa Dunav, u Starim Banovcima i Zemunu. U Veterniku i Starim Banovcima se nalaze BINDER&Co separacije kapaciteta 100m3/h i 120m3/h sa visokim kvalitetom pranja frakcije.

Prvi u Srbiji smo 2016. godine pustili u rad postrojenje REMER JIG, kapaciteta 60 t/h za otklanjanje organskih materija (školjki, uglja i sl.) iz frakcije i time omogućili još bolji kvalitet našim kupcima.

Drumski transport rasutih materijala se vrši sa preko 95 najsavremenijih kamiona. U rečnom transportu učestvuje preko 30 plovnih objekata od čega polovinu čine barže nosivosti 1500 t.

PRODAJNI PROGRAM
1. KAMEN
 0 – 31.5 mm
0 – 61 mm
2. PRIRODNI ŠLJUNAK
Frakcija 1 (0 – 4 mm)
Frakcija 2 (4 – 8 mm)
Frakcija 3 (8 – 16 mm)
Frakcija 4 (16 – 31.5 mm)
Iberlauf
3. PESAK