Srpski jezik Engleski jezik

Dobrodošli na prezentaciju Karin komerc MD doo


Privredno društvo ,,Karin komerc MD,, doo je osnovano 2005. godine, sa sedištem u Veterniku, ul.Živorada Petrovića br.8.

Od osnivanja ovo društvo se razvilo u kompleksan poslovni sistem, koji danas funkcioniše preko organizacionih celina – ogranaka, u sklopu kojih se obezbeđuje kontinuum raznovrsnih projekata i usluga u oblasti: niskogradnje, hidrogradnje, proizvodnje i prodaje građevinskog materijala (šljunka, peska, betona), drumskog i rečnog unutrašnjeg i međunarodnog transporta, i hortikulture, a sve u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001, 14001 i 18001.

Vizija razvoja ovog društva je da bude jedan od lidera u izgradnji i upravljanu projektima, kako unutar granica zemlje, tako i u inostranstvu, i koga će investitori i partneri videti kao integralni deo njihovog sistema.

DOO KARIN KOMERC MD
Živorada Petrovića 8, Veternik
021/823-800, 823-801, 823-802, 820-998, 824-004, 824-007
office@karinmd.com

Fabrika betona:
021/66-10-777, 021/66-10-765 i 021/66-10-766

Šljunkara:
021/66-111-22

Beočin - transport:
Svetosavska 1
021/871-686, 871-650

 
Sertifikati ISO 9001, 14001 i 18001

 Copyright © d.o.o. Karin Komerc md, društvo za građevinarstvo, 21203 Veternik, Živorada Petrovica 8